O Martinských novinách

V stredu 7.októbra 2020 si obyvatelia mesta Martin a prevádzkovatelia obchodných prevádzok na území mesta našli vo svojich schránkach prvé číslo staronového mesačníka. Martinské noviny tu už pred niekoľkými rokmi boli. Informácie zo života v meste Martin si jeho obyvatelia nachádzali na stránkach novín v rokoch 1997 a 1998. Vychádzali vtedy z dielne Televízie Turiec. Pred rokmi týmto spôsobom došlo k prepojeniu informačných kanálov tak na televíznej obrazovke ako i na novinovom papieri. Na túto tradíciu chce Televízia Turiec, ako vydavateľ nadviazať aj dnes a ponúknuť noviny, ktoré budú prinášať objektívne informácie z diania v meste Martin. Svoj priestor prostredníctvom svojich volených zástupcov dostane všetkých sedem mestských častí. Pravidelnou súčasťou budú závery z rokovania mestského zastupiteľstva, pripravované mestské projekty a investičné zámery. Chýbať nebude ani šport, kultúra či umenie. Každé číslo bude mať svoju ústrednú tému. To prvé je venované otvoreniu úplne nového atletického štadióna pri Spojenej škole, ktorý na svoju chvíľu čakal desať rokov.

K vzniku novín pre Martinčanov a o Martinčanoch sa vo svojom úvodníku vyjadril aj primátor mesta Martin Ján Danko: „ Som nesmierne rád, že sa nám podarilo vytvoriť platformu, ktorá zabezpečí, aby sa k Vám dostali informácie pravidelne, rýchlo, jednoducho a zadarmo. Verím, že aj Martinské noviny sú jedným zo spôsobov ako priblížiť dianie v meste jeho obyvateľom a čoskoro sa stanú jeho neoddeliteľnou súčasťou“.