Martinské noviny č.12/2023

Posted by
  • poslanci odsúhlasili zvýšenie daní a poplatkov
  • podpísali memorandum o výstavbe plaveckého centra
  • vianočné trhy počas celého decembra
  • mimorozpočtové zdroje na investície pomáhajú šetriť vlastné financie
  • ocenili mladých záchranárov