Martinské noviny č.16/2022

Posted by
  • martinský jarmok sa vrátil po 11. rokoch
  • seniori už využívajú zrekonštruované priestory denného centra
  • koncert nielen pre seniorov v amfiteátri
  • v Priekope sa varili halušky, na Severe sa zabávalo
  • nová sezóna v SKD prinesie 3 premiérové inscenácie
  • noc literatúry v kryte, kotolni ale aj kancelárii banky
  • medici opäť zorganizovali charitatívny beh
  • futbalisti, hokejisti i hádzanári body u súperov stratili