Martinské noviny č.4/2023

Posted by
  • veľkonočné vajíčka od žiakov martinských škôl
  • jasličky Martinko za najnižšiu cenu
  • personálne zmeny v spoločnostiach a komisiách pri MsZ
  • poďakovali sa učiteľom
  • ocenenia pre športovcov a športové kolektívy
  • zasadnutie ZMOTu aj o dopravnej infraštruktúre
  • stretnutia poslancov s občanmi