Martinské noviny 13/2021-December

Posted by

V decembrovom čísle nájdete:

  • vianočnú výzdobu a príchod Mikuláša nezastavila ani koróna
  • poznáme ocenené osobnosti
  • zimná údržba bude aj na cyklotrasách
  • turisticko informačná kancelária sa vrátila do Milénia
  • v rozpočte vyčlenili financie na opravy chodníkov