Martinské noviny 11/2021

Posted by

V novembrovom čísle nájdete aj tieto témy:

  • začali sa predávať dopravné karty DPMM
  • prebieha pasportizácia parkovacích miest
  • v mestských častiach prebiehajú viaceré investície
  • na Podháji sa vyriešil dlhoročný problém s vodou