Martinské noviny č.2/2023

Posted by
  • za obedy v školských jedálňach si rodičia priplatia
  • Mestský úrad má nového prednostu
  • rozhovor s riaditeľkou ÚHAM, Zuzanou Mendelovou
  • rozhovor s viceprimátorom Adamom Žilákom
  • výsledky referenda v Martine
  • zo života mestských častí