Martinské noviny č.20/2022

Posted by
  • novozvolení poslanci a primátor mesta zložili sľub
  • známe sú komisie pri mestskom zastupiteľstve
  • poznáme aj meno hlavného kontrolóra, ktorý nastúpi do funkcie 1.1.2023
  • martinčania si užili Dni mesta
  • Do siene slávy vošli ďalšie osobnosti mesta Martin