Martinské noviny č.5/2024

Posted by
  • envirocentrum si už našlo svojich návštevníkov
  • pri zmene rozpočtu dostali financie aj mestské časti
  • poznáme program 740. výročia udelenia mestských práv
  • primátor mesta Ján Danko navštívi mestské časti
  • bomby boli nahlásené aj v martinských školách
  • chystá sa Martinský deň zdravia
  • do Turca zavítajú veterány z celého sveta
  • najlepší malí futbalisti sú na Hurbanke