Martinské noviny č.5/2022

Posted by
  • úverové zaťaženie mesta sa znižuje /
  • ukrajinci utekajúci pred vojnou našli pomoc aj v Martine /
  • o plánovanej výmene pozemkov sa nerokovalo /
  • zápisy prváčikov sú predo dvermi /
  • Michal Franek zložil sľub poslanca /
  • vysúťažili návrhy parkovacích domov /
  • kultúra sa pomaly rozbieha /