Martinské noviny č.7/2022

Posted by
  • špeciál o MHD /
  • veľkonočné trhy prilákali na Divadelné námestie množstvo ľudí /
  • primátor mesta sa stretol s občanmi v mestských častiach /
  • ocenili učiteľov mestských škôl /
  • martinskí hokejisti ukončili sezónu so cťou /
  • mesto Martin hľadá opatrovateľky, správcu komunitného centra i referentov stavebného úradu /